БУДИМО ОДГОВОРНИ. 

ЗАШТИТИМО СЕБЕ И ДРУГЕ.

LET’S BE RESPONSIBLE. 

PROTECT YOURSELF & OTHERS. 

Посетиоци изложбе морају се придржавати превентивних мера 

за спречавање ширења заразне болести COVID-19 које прописује 

Министарство здравља Републике Србије.

– у галерији се може наћи максимално 10 особа

– растојање између два лица од најмање два метра

– обавезна употреба заштитних средстава (маскa)

Коментари су онемогућени.