КЛИКНИТЕ ИЗНАД ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ ПРОПОЗИЦИЈА
КЛИКНИТЕ ИЗНАД ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ ФОРМУЛАРА
14. Међународни бијенале уметности минијатуре
КОНКУРС

Културни центар Горњи Милановац расписао је конкурс за учешће на 14. међународном бијеналу уметности минијатуре. Отварање излозбе је предвиђено за 23. април 2018. године. Рок за достављање радова је 20. новембар 2017. године.
Место отварања је Модерна галерија Културног центра, а поставка ће трајати најмање два месеца.
Конкурс је отворен за све пунолетне који се баве уметничком делатношћу и који прихватају услове учешћа. Уметници задржавају потпуну слободу избора теме и технике и на конкурс могу да пријаве највише два рада и то искључиво у истој изложбеној категорији.
За излагање ће бити прихваћени само оригинални радови, настали у последње две године, које Селекциона комисија буде вредновала као дела високог уметничког и професионалног домета.

Према правилима конкурса, за радове у дводимензионалној техници максимално дозвољене димензије су 10џ10 цм. Максималне спољне димензије, уколико постоји паспарту или рам, су 20цм x 20цм. За радове у три димензије, максимална дозвољена величина је 10цм x 10цм x 10цм, са постаментом, рад не сме прелазити димензије 20цм x 20цм x 20 цм.

УСЛОВИ ПРИЈАВЕ
РОК ПРИЈАВЕ И ПАРТИЦИПАЦИЈА

Потписани радови, пријавни формулар и потврда о уплати партиципације (са именом и презименом учесника) достављају се најкасније до 20. новембра 2017. године на адресу:

Међународни бијенале уметности минијатуре – Културни центар, Трг кнеза Михаила 1, п. фах 92, 32300 Горњи Милановац, Република Србија.

Сви аутори, осим уметника који излажу по позиву Уметничког савета и уметника са подручја општине Горњи Милановац, плаћају партиципацију за учеше на Бијеналу. Домаћи аутори плаћају партиципацију у нето износу од 1.500 динара. За ауторе из страних земаља партиципација, по пријави, износи (нето) 40 евра или 40 америчких долара.

Уплате се врше на текући рачун Културног центра, број: 840-159764-16 (позив на број 14-2017), са назнаком: уплата за партиципацију.

За ауторе из иностраних земаља партиципација, по пријави, износи (нето) 40 EUR, или 40 USD. Уплате се врше на девизне рачуне Културног центра.

Уплате у еврима врше се на рачун:

IBAN RS35840000000013079414 SWIFT: NBSRRSBGXXX, NARODNA BANKA SRBIJE (NATIONAL BANK OF SERBIA – NBS) USTANOVA ZA KULTURU I UMETNOST KULTURNI CENTAR, TRG KNEZA MIHAILA 1, GORNJI MILANOVAC, SERBIA

Уплате у доларима врше се на рачун:

IBAN RS35840000000013079414 SWIFT: NBSRRSBGXXX, NARODNA BANKA SRBIJE (NATIONAL BANK OF SERBIA – NBS) USTANOVA ZA KULTURU I UMETNOST KULTURNI CENTAR, TRG KNEZA MIHAILA 1, GORNJI MILANOVAC, SERBIA

Конкурс је отворен од 25. септембра до 20. новембра 2017. 

Селекција радова: 9. и 10. децембар 2017. 

Жирирање радова: 16. и 17. децембар 2017.

Рок за повратак одбијених радова 31. јануар 2018. 

Свечано отварање изложбе: 23. април 2018. 

Изложба траје од 23. априла до 20. јула 2018.

Рок за повратак радова: 31. децембар 2018. 

КАЛЕНДАР МАНИФЕСТАЦИЈЕ
КАТЕГОРИЈЕ ЗА ИЗЛАГАЊЕ

1. Сликарство

2. Графика

3. Скулптура

4. Цртеж

5. Примењена уметност

6. Интермедија

7. Фотографија

Гран при

1 500 €

Појединачне

500 €
НАГРАДЕ
КОНТАКТ

Телефон

+381 32 711 118

Електронска пошта

office@kcgm.org.rs